Videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar elektrību, iegāde

Jautājumi un atbildes

21.06.2018. Jautājums: Kāds ir vidējais ikmēneša / gada nobraukums šajā maršrutā un kāds ir maršruta līnijas garums?

Atbilde:

Elektroautobusus plānots izmanot 4. autobusu maršrutā “Bulduri – Slokas stacija”. Maršruta virzienu garums “Bulduri – Slokas stacija” – 18.467 km, virziena “Slokas stacija – Bulduri” garums – 18.611 km.

Vidējais ikmēneša nobraukums maršrutā – 61004.25 km (vidēji transportlīdzeklim ap 6500 km).

Vidējais gada nobraukums maršrutā – 732051.005 km (vidēji transportlīdzeklim 78000 km).

21.06.2018. Jautājums: Kāds ir attālums starp pieturām?

Atbilde:

Maršrutā virzienā “Slokas stacija – Bulduri” ir 35, bet  virzienā “Bulduri – Slokas stacija” ir 34 pieturvietas, kas izvietotas vidēji ik pēc 540 metriem (amplitūda 200 – 1300 m).

21.06.2018. Jautājums: Kāds ir vidējais maršruta attālums, braucienu skaits dienā, braucienu skaits nedēļā, dienu skaits gadā, kad autobuss kursē pa maršrutu?

Atbilde:

Maršruta vidējais ātrums 27.1 km/h.

Iespējamais darba režīms dienā pēc pašreizējā spēkā esoša saraksta ir 9 braucieni dienā:

  • virzienā “Bulduri – Slokas stacija” 4 braucieni80.531 km (laika posmā 06:55 līdz 10:50) + 5 braucieni 115.44 km (laika posmā no 12:15 līdz 16:33)
  • virzienā “Slokas stacija – Bulduri” 4 braucieni 80.531 km (laika posmā no 07:38 līdz 11:38) + 5 braucieni 115.44 km (laika posmā no 13:10 – 17:30).

Braucienu skaits nedēļā pēc pašreizējā spēkā esoša saraksta autobusam ir 45 braucieni.

Dienu skaits gadā, kad autobuss kursē pa maršrutu pēc pašreizējā spēkā esoša saraksta ir 252 dienas.

21.06.2018. Jautājums: Kāds ir vēlamais lādēšanas tips spraudnis (Plug in) vai pantogrāfs?

Atbilde:

Vēlamais lādēšanas tips ir spraudnis (Plug in).

21.06.2018. Jautājums: Kāda ir Jūsu infrastruktūra autobusu uzlādēšanai (tips, uzlādes punktu skaits, jauda, strāva utt.)?

Atbilde:

Elektroautobusu uzlāde paredzēta SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” transportlīdzekļu stāvlaukumā Dzirnavu ielā 5a, Jūrmalā. Ir paredzēts ierīkot 2 (divas) parastas elektrotīkla pieslēgšanas kontaktligzdas ar jaudu 380 V un strāvu 80 A.

21.06.2018. Jautājums: Kāds ir Jūsu vēlamais nobraukums ar vienu uzlādi?

Atbilde:

Vēlamais nobraukums ar vienu uzlādi ir 140-170 km.

21.06.2018. Jautājums: Vai ir iespējams dabūt maršruta topogrāfiju, lai pilnvērtīgāk aprēķinātu kāda tipa un kādu akumulatoru Jums vajadzēs?

Atbilde:

Lūdzu skatīt pielikumā Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruta Nr.4 shēmu ar pieturvietām.

21.06.2018. Jautājums: Vai autobusu cenā ir jābūt iekļautai lādēšanas iekārtai?

Atbilde:

Nē, cenā nav iekļauta lādēšanas iekārta.

JAS iepirkuma paziņojums par videi draudzīga sabiedriskā transporta piegādi Jūrmalas pilsētai.

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” izsludinātajā iepirkumā par uzvarētāju ir atzīts Latvijas uzņēmums – SIA “Latursus”, reģistrācijas nr. 41703002740. Lēmuma pieņemšanas datums 04.12.2017.

Par videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar dīzeļdegvielu atbilstoši Euro 6 standarta maksimālai pieļaujamai emisijai, iegādi

Jautājumi un atbildes

08.11.2017. Jautājums: Lūdzam izsniegt iepirkuma dokumentāciju angļu valodā, ja ir angļu versija.

Atbilde:

Informējam, ka SIA Jūrmalas autobusu satiksme Iepirkuma nolikums ir pieejams tikai latviešu valodā.  Iepirkuma nolikums nav tulkots angļu valodā.

10.11.2017. Jautājums: Kāds ir paredzamais saņemto piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesa ilgums, attiecīgi kad ir plānots noslēgt līgumu ar uzvarētāju?

Atbilde:

Iepirkuma procedūras ietvaros saņemtos piedāvājumus ir plānots izvērtēt un lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir plānots pieņemt 2017. gada decembra pirmajos datumos. Iepirkuma līgumu ir plānots noslēgt 2017. gada decembra pirmajā pusē.

10.11.2017. Jautājums: Ja piedāvājumu izvērtēšana/lēmuma pieņemšana aizņem ilgāku laiku, kā sākotnēji plānots – vai tiek izskatīta iespēja pagarināt līguma izpildes termiņu?

Atbilde:

Vēršam uzmanību, ka Iepirkuma procedūras nolikuma 9. punktā ir norādīts, ka piedāvājumu derīguma termiņš ir vismaz līdz 2017. gada 31. decembrim (ieskaitot), savukārt Iepirkuma procedūras nolikuma 12. punktā ir norādīts, ka Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2018. gada 31. martam.

Gadījumā, ja Iepirkuma līgums tiks noslēgts pēc 2017. gada 31. decembra, tad līguma izpildes termiņš arī tiks pagarināts uz attiecīgo dienu skaitu, lai līguma izpildes termiņš nebūtu īsāks par 3 mēnešiem.