Videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar elektrību, iegāde

  • Iepirkuma "Par videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar elektrību iegādi" rezultāti

    Informējam, ka 2018. gada 11. aprīlī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu bez rezultātiem beigt iepirkuma procedūru “Par videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar elektrību, iegādi”, jo tika konstatēts, ka iepirkuma procedūras vienīgais pretendents neatbilst iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām pretendentiem.

JAS iepirkuma paziņojums par videi draudzīga sabiedriskā transporta piegādi Jūrmalas pilsētai.

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” izsludinātajā iepirkumā par uzvarētāju ir atzīts Latvijas uzņēmums – SIA “Latursus”, reģistrācijas nr. 41703002740. Lēmuma pieņemšanas datums 04.12.2017.

Par videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar dīzeļdegvielu atbilstoši Euro 6 standarta maksimālai pieļaujamai emisijai, iegādi

Jautājumi un atbildes

08.11.2017. Jautājums: Lūdzam izsniegt iepirkuma dokumentāciju angļu valodā, ja ir angļu versija.

Atbilde:

Informējam, ka SIA Jūrmalas autobusu satiksme Iepirkuma nolikums ir pieejams tikai latviešu valodā.  Iepirkuma nolikums nav tulkots angļu valodā.

10.11.2017. Jautājums: Kāds ir paredzamais saņemto piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesa ilgums, attiecīgi kad ir plānots noslēgt līgumu ar uzvarētāju?

Atbilde:

Iepirkuma procedūras ietvaros saņemtos piedāvājumus ir plānots izvērtēt un lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir plānots pieņemt 2017. gada decembra pirmajos datumos. Iepirkuma līgumu ir plānots noslēgt 2017. gada decembra pirmajā pusē.

10.11.2017. Jautājums: Ja piedāvājumu izvērtēšana/lēmuma pieņemšana aizņem ilgāku laiku, kā sākotnēji plānots – vai tiek izskatīta iespēja pagarināt līguma izpildes termiņu?

Atbilde:

Vēršam uzmanību, ka Iepirkuma procedūras nolikuma 9. punktā ir norādīts, ka piedāvājumu derīguma termiņš ir vismaz līdz 2017. gada 31. decembrim (ieskaitot), savukārt Iepirkuma procedūras nolikuma 12. punktā ir norādīts, ka Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2018. gada 31. martam.

Gadījumā, ja Iepirkuma līgums tiks noslēgts pēc 2017. gada 31. decembra, tad līguma izpildes termiņš arī tiks pagarināts uz attiecīgo dienu skaitu, lai līguma izpildes termiņš nebūtu īsāks par 3 mēnešiem.