Videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar elektrību, iegāde

Jautājumi un atbildes

Atbilde:

Elektroautobusus plānots izmanot 4. autobusu maršrutā “Bulduri – Slokas stacija”. Maršruta virzienu garums “Bulduri – Slokas stacija” – 18.467 km, virziena “Slokas stacija – Bulduri” garums – 18.611 km.

Vidējais ikmēneša nobraukums maršrutā – 61004.25 km (vidēji transportlīdzeklim ap 6500 km).

Vidējais gada nobraukums maršrutā – 732051.005 km (vidēji transportlīdzeklim 78000 km).

Atbilde:

Maršrutā virzienā “Slokas stacija – Bulduri” ir 35, bet  virzienā “Bulduri – Slokas stacija” ir 34 pieturvietas, kas izvietotas vidēji ik pēc 540 metriem (amplitūda 200 – 1300 m).

Atbilde:

Maršruta vidējais ātrums 27.1 km/h.

Iespējamais darba režīms dienā pēc pašreizējā spēkā esoša saraksta ir 9 braucieni dienā:

  • virzienā “Bulduri – Slokas stacija” 4 braucieni80.531 km (laika posmā 06:55 līdz 10:50) + 5 braucieni 115.44 km (laika posmā no 12:15 līdz 16:33)
  • virzienā “Slokas stacija – Bulduri” 4 braucieni 80.531 km (laika posmā no 07:38 līdz 11:38) + 5 braucieni 115.44 km (laika posmā no 13:10 – 17:30).

Braucienu skaits nedēļā pēc pašreizējā spēkā esoša saraksta autobusam ir 45 braucieni.

Dienu skaits gadā, kad autobuss kursē pa maršrutu pēc pašreizējā spēkā esoša saraksta ir 252 dienas.

Atbilde:

Vēlamais lādēšanas tips ir spraudnis (Plug in).

Atbilde:

Elektroautobusu uzlāde paredzēta SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” transportlīdzekļu stāvlaukumā Dzirnavu ielā 5a, Jūrmalā. Ir paredzēts ierīkot 2 (divas) parastas elektrotīkla pieslēgšanas kontaktligzdas ar jaudu 380 V un strāvu 80 A.

Atbilde:

Vēlamais nobraukums ar vienu uzlādi ir 140-170 km.

Atbilde:

Lūdzu skatīt pielikumā Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruta Nr.4 shēmu ar pieturvietām.

Atbilde:

Nē, cenā nav iekļauta lādēšanas iekārta.

JAS iepirkuma paziņojums par videi draudzīga sabiedriskā transporta piegādi Jūrmalas pilsētai.

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” izsludinātajā iepirkumā par uzvarētāju ir atzīts Latvijas uzņēmums – SIA “Latursus”, reģistrācijas nr. 41703002740. Lēmuma pieņemšanas datums 04.12.2017.

Par videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar dīzeļdegvielu atbilstoši Euro 6 standarta maksimālai pieļaujamai emisijai, iegādi

Jautājumi un atbildes

Atbilde:

Informējam, ka SIA Jūrmalas autobusu satiksme Iepirkuma nolikums ir pieejams tikai latviešu valodā.  Iepirkuma nolikums nav tulkots angļu valodā.

Atbilde:

Iepirkuma procedūras ietvaros saņemtos piedāvājumus ir plānots izvērtēt un lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir plānots pieņemt 2017. gada decembra pirmajos datumos. Iepirkuma līgumu ir plānots noslēgt 2017. gada decembra pirmajā pusē.

Atbilde:

Vēršam uzmanību, ka Iepirkuma procedūras nolikuma 9. punktā ir norādīts, ka piedāvājumu derīguma termiņš ir vismaz līdz 2017. gada 31. decembrim (ieskaitot), savukārt Iepirkuma procedūras nolikuma 12. punktā ir norādīts, ka Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2018. gada 31. martam.

Gadījumā, ja Iepirkuma līgums tiks noslēgts pēc 2017. gada 31. decembra, tad līguma izpildes termiņš arī tiks pagarināts uz attiecīgo dienu skaitu, lai līguma izpildes termiņš nebūtu īsāks par 3 mēnešiem.