JAS paraksta līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no KF projektam par videi draudzīga sabiedriskā transporta iegādi Jūrmalas pilsētai

 

Šī gada novembra sākumā SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” (JAS)  parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par līdzfinansējuma piešķiršanu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) – Videi draudzīga sabiedriskā transportaautobusu iegādi.

Projekts ir iekļauts Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625, vidēja termiņa mērķa M2 „Komunālā un transporta infrastruktūra”, prioritātes P2.3 „Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, rīcības virziena R2.3.1. „Racionālas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšana” aktivitātē “Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā” un rīcības virziena R2.3.2. „Ērtas sabiedriskā transporta infrastruktūras nodrošināšana” aktivitātē „Sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība”.

Aktivitāšu mērķis ir nodrošināt un veicināt racionāla, moderna un videi draudzīga sabiedriskā transporta līdzekļu izmantošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīklā. Projekta ietvaros tiks iegādāti 16 jauni, videi draudzīgi autobusi, no kuriem 14 darbosies ar dīzeļdegvielu atbilstoši „Euro 6” standarta maksimālai pieļaujamai emisijai un divi ar elektrību. Kopējās projekta izmaksas sastāda 3 100 000,00 EUR, no kurām ES KF līdzfinansējums ir 1 274 000,00 EUR apmērā un JAS –  1 826 000,00 EUR.

Ieguvēji no šī projekta īstenošanas būs Jūrmalas pilsētas vietējie iedzīvotāji (t.i. 56,7 tūkst. iedzīvotāju, saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pēdējiem pieejamiem datiem uz 01.07.2016.). Visos 16 jaunajos, videi draudzīgajos autobusos būs speciāli aprīkotas vietas personām ar funkcionāliem traucējumiem, senioriem un vecākiem ar bērniem (t. sk. bērnu ratiņiem), audio/video informatīvajiem tablo, bezmaksas wi-fi.

Projekta noslēgumā kopējais JAS autobusu depo tiks palielināts ar vairākiem lielākas ietilpības sabiedriskā transporta līdzekļiem. Proti, sastrēgumstundās (no rīta un vakaros) atsevišķos pilsētas maršrutos tiks izmantoti autobusi ar lielāku pasažieru ietilpību, tādējādi pārvadājot lielāku pasažieru skaitu vienas stundas ietvaros, paaugstinot pasažieru mobilitāti un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī padarot braucienus ērtākus un komfortablākus. 

Informācija par Centrālo finanšu un līguma aģentūru

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. – fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm. Šim mērķim no KF līdz 2018. gada 31. decembrim paredzēti gandrīz 12 miljoni eiro.

Informācija par SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas pilsētā nodrošina kopš 1958. gada. Šobrīd 9 pilsētas maršrutos kursē 23 autobusi un minibusi.